Tilbage til bunker

12,2 cm. Batteri Vester Vedsted.

LINK til fotoalbum

 

Artiklen her er opdateret D21/5-06. 

12,2 CM. Hærkystbatterie stilling fra WW. 2. Ligger sydvest for Ribe. Bag ved V.Vedsted gammel skole.

Den kunne beskyde området mellem Rømø og Fanø.
Den består af 4 store bunker type Regelbau 669. Hvor i der har stået 12,2 cm. Trukket feltartilleri.
Kanonerne der stod her var krigsbytte fra Østfronten. Kanonen blev skubbet ind i bunkeren bag fra igennem porten. der var desuden en åben beton platform. ved siden af eller bagved bunkerne. hvor kanonen kunne trækkes ud på ved skydning i nord, øst og sydlig retning.

Midt i stillingen ligger der en lille telefonbunker. Den er lavet af både mursten og beton. Man kan stadig se noget af rund tømmeret som loftet er støbt oven på. Nord for den vestligste Kanonbunker ligger der en Maskingeværstilling type Regelbau 58c(Tobuk). ca. 150 meter vest for bunkerne R 669. ligger der en Regelbau 58c(tobuk) nord for markvejen.

Følgende anlæg er helt fjernet i dag. 
Stillingen var omgivet af dobbelt pigtrådshegn, langs østsiden et enkelt hegn mere. Den var tillige beskyttet af en minefelt der gik hele vejen rundt. og faste flammekaster.
Desuden stod der der en 75 mm. Kanon med hovedskudsretning mod øst. Ca. 300 meter øst for stillingen. Der var 9 stk. Mandskabsbunker i stillingen. 16 stk. jordbunker af træ/mursten til ammunition, og andet. 3 stk. Træbarakker. 2 stk. 3,7 mm. Luftværnskanon. Diverse lette og tunge maskingevær. 1 stk. 81 mm. Morter.

Stillingen var færdig bygget, kom dog aldrig i brug. Bunkerne er i dag i en sørgelig tilstand og bliver brugt til maskinhus og andet oplagring. Den nordligste, og den sydligste er åben og kan beses.

Til hver bunker type Regelbau 669 er der brugt 495 M³. Beton.

Tak til gutterne på 4045.dk for oplysninger og skitser.