Tilbage til bunker

Büffel stilling

LINK til fotoalbum

Luftwaffe radarstation Büffel i Blåvand. blev påbegyndt i slutningen af 1941. Ved slutningen af krigen var den udbygget med følgende anlæg.

 

 

En R 487. "Bertha" Natjagerkontrolbunker . Mandskab: 32 mand.

2 stk. Würzburg Rise radar. 

En Freya radar.   

En Wasserman-radar.  

2 stk. Y-pejler.

Vil du vide mere om radar så gå til den her side www.gyges.dk/Himmelbett.htm

Til sikring og betjening af anlægget blev der bygget. 

4 stk. R 409. Flakbunker til 2/ 3.7 cm Kanoner. Mandskab: 9 mand.

2 stk. R 410. Flakbunker til 2/ 3.7 cm Kanoner. Med kommandorum. Mandskab: 17 mand.

2 stk. R 411. Lyskasterbunker til 60 cm. Lyskaster. Mandskab: 3 mand.

13 stk. R 58c. Maskingeværstilling. 

2 stk. R 413. Ammunitionsbunker.

En R L 412A. Stor Flak kommandobunker.

5 stk. R 622. mandskabsbunker til 20 mand.

En generatorbunker.   

flere kilometer skytte/løbegrave som stadig kan ses ganske tydeligt over alt i stillingen. Og jordvolde i mellem klitterne. Desuden var der en mindre by af træ barakker.

bemandingen af "Bertha" og radarerne var på ca. 100 mand.

til stillingen hørte også en Mammut radar som var placeret  2 km tætter på kysten. 

På grund af dens placering i det militære øvelsesterræn har den fået lov til at ligge i fred. Alle bunkerne blev lukket og dækket med sand efter krigen. 

De fleste af dem er i dag frilagt, på nær 3 stk. Maskingeværstillinger. Der er to af bunkerne, der står så meget vand i, at man ikke kan komme ned i dem. 

De andre er der adgang til af mere eller mindre besværlige veje. Hvis man vil kikke nærmer på dem bør man være mindst 2 mand. Nogle steder er det en fordel med en hjælper for at komme ind og ud. Pas på hullerne i gulvet i "Bertha". Hvor plotterbordene har stået.

Og hvis der skydes På Heden er området afspærret.