Tilbage Slotssøen  ligger som en spejl i mellem Gram Slot og Gramgård.

søen er i dag kun en skygge af sig selv. Den har haft et vandspejl på op til 15 hektar.

Søen får sit vand fra gram å (Fladså)  der har sit udspring tæt på Østkysten, omkring Fovslet og Ødis.

 Fladså løber sammen med Gelså, og har sit udløb ved Ribe Kammersluse.

2009 påbegyndes et projekt hvor Slotssøen skal udgraves så den får sit store vandspejl tilbage.

www.gramslot.dk
Copyright © 2006-2009 af Michael Schack. Alle rettigheder forbeholdes.