HVORFOR NETOP HER ?

 Siden tidernes morgen har Danmarks historie været dybt afhængig af landets geografiske placering ved Østersøens munding. Dels som port til Østersøen, dels som broen mellem Kontinentet og Norden.

Dette er i militær henseende ensbetydende med en høj, strategisk værdi kræver derfor et meget stærkt  forsvar, idet et militært tomrum på et sådant sted altid vil udfyldes, og hvis landet selv ikke kan eller vil sørge herfor, vil det blive gjort af andre!

Herom taler mange militære anlæg fra de ældste tider til nutiden deres enkle sprog.  

 

Tegning af M. Scott.

  Det var derfor en mere end tusindårig tradition, der byggedes på, da Tyskland under 1. verdenskrig besluttede sig til at lægge en nordvendt forsvarslinje tværs over Sønderjylland. Eller et mere tidssvarende udtryk. Tværs over det dengang Tyske Nordslesvig.

 FORSPILLET.

  Under en storpolitisk krise i 1905. Mellem Frankrig og Tyskland modtog Frankrig fra Engelsk side underhåndstilsagn om assistance i tilfælde af, at krisen skulle udvikle sig til en krig: En styrke på 100.000 Englænder ville blive landsat i Esbjerg og/eller evt. Ålbæk bugt ved Frederikshavn med det formål at erobre Kielerkanalen ved et hurtig fremstød, hvorefter det ville være muligt at neutralisere den Tyske østersøflåde ved at holde den indespærret i Østersøen.

Krigen blev den gang undgået, men tyskerne blev bekendt med de Engelske planer, og som følge heraf begyndte de straks planlægningen af Sicherungsstellung Nord. Som skulle placeres tværs over det den gang Tyske Nordslesvig ca. 25 km. Syd for den daværende Dansk-tyske grænse ved Kongeåen.

I årene 1906-14. Afholdtes et antal store tyske manøvrer, og indkvarterede soldater fortalte, at de ”kæmpede” mod en tænkt styrke på 100.000 Englænder under fremrykning fra Esbjerg. Man skulle imidlertid helt frem til 1916. 2 år efter 1. Verdenskrigs udbrud, før Sikringsstillingen blev en realitet.

På dette tidspunkt var Tyskland løbet ind i en række tilbageslag, og den Engelske hungerblokade var blevet en alvorlig belastning. Tyskerne besluttede sig som følge heraf til at indføre den ”uindskrænkede Ubådskrig”. Herved risikerede man imidlertid at drive de to neutrale Søfartsnationer, Holland og Danmark, i armene på England, som så i ro og mag ville kunne landsætte sine tropper i Esbjerg. Altså tog man de gamle planer frem, og omkring den 10. september 1916. Påbegyndte man bygningen af Sicherungsstellung Nord.