Tilbage til Bunker

Vester Vedsted Flakstilling

Til fotoalbum

Området mellem Vester Vedsted Kirke og Vadehavs diget ved Mandø Ebbevej. Var rimeligt befæstede. ved markvejen der går syd for Vesterbjerge lå der en Flakstilling. Med tre standpladser, jordvoldene er der stadig væk. Den sydligste ligger meget synlig i kanten af vejen, og de to andre mellem den og fløjdiget. De er temmelig til groet.

I den østlige ende af Vesterbjerge ligger der to Falkenhorst bunker en på hver side af stien. den på nord siden ligger i kanten af stien og kan beses. Den på sydsiden ligger et stykke fra stien og er godt skjult af storm væltede træer og krat.

 

Vest for Flakstillingen ligger der også ligge en Falkenhorst bunker.

På Bovsbanke ligger der en Regelbau 58c. Maskingeværbunker.

På marken mellem Vesterbjerge og vester Vedsted Bæk ligger der en Regelbau 58c. Maskingeværbunker.

Syd for Mandøvej, vest kanten af Okholm ligger der en Regelbau 58c. Maskingeværbunker. Den ligger i en privat have.

I den østlige ende af Okholm ligger der også ligge en Falkenhorst bunker. Den ligger i en privat have.

Hvor fløjdiget og Vadehavsdiget løber sammen ligger der en Falkenhorst bunker, en bunker på ca.4 x7 meter til generator og lyskaster . Og en Regelbau 58c. Maskingeværbunker. den er dækket til.

på hver side af rampen til Mandø Ebbevej lå der en bunker. De blev fjernet da diget blev forhøjet. 

Næsten alle bunkerne her er i en meget god stand. Men de er ikke alle tilgængelig. 

 Tak til alle på AW-i-D. Og  4045.dk der har hjulpet med oplysninger.